De 6 voorwaarden van een BEN woning

Vanaf 2021 zullen alle nieuwe woningen volgens de principes van Bijna Energie Neutraal moeten worden gebouwd. Vandaar dat je nu al beter anticipeert op deze verplichting. Kiezen voor een BEN-woning is slim en toekomstgericht kiezen. Maar wat houdt dit precies in?

Om van een BEN-woning te kunnen spreken, moet het pand voldoen aan zes BEN voorwaarden:

 

Voorwaarde 1: E-peil < 30

Het E-peil mag maximaal 30 bedragen. Dit betekent dat de energetische prestatie van het gebouw laag ligt, met als resultaat dat je weinig energie zal verbruiken.

 

Voorwaarde 2: verplichte U-waarden voor constructiedelen

De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke U-waardes.

  • Voor daken, buitenmuren en vloeren is dat maximaal 0,24 W/m²K.
  • Voor vensters (raamprofiel en beglazing) ligt de limiet op 1,50 W/m²K.
  • Voor het glas spreken we over maximaal 1,1 W/m²k.
  • Tenslotte mag de U-waarde voor deuren/poorten maximaal 2 W/m²K bedragen.

 

Voorwaarde 3: oververhittingsindicator < 6.500 Kh

Er moeten voldoende maatregelen worden genomen om het risico op oververhitting in te dijken. De oververhittingsindicator moet minder dan 6.500 Kh bedragen.

 

Voorwaarde 4: verplichte ventilatie

Je hebt de keuze uit ventilatiesysteem A, B, C en D. Toch is het aangeraden om voor een balansventilatiesysteem D te kiezen. Indien het budget het toelaat, ga dan voor een oplossing met warmteterugwinning.

 

Voorwaarde 5: netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming en koeling < 70 kWh/m²

De netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming en koeling mag maximaal 70 kWh/m² bedragen.

 

Voorwaarde 6: systeem van hernieuwbare energie

De benodigde energie moet maximaal worden gehaald uit een systeem van hernieuwbare energie. Je mag kiezen uit:

  • zonneboiler met een collector waarvan de oppervlakte van de apparatuur minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning bedraagt of een fotovoltaïsche installatie die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert. Beide oplossingen dienen tussen oost en west te zijn georiënteerd en in een helling tussen 0 en 70° te liggen.
  • hoofdverwarming via een warmtepomp met een seizoensprestatiefactor van minstens 4 of een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%.
  • aansluiten op een net voor stadsverwarming of -koeling waar de energie voor minstens 45 % uit hernieuwbare bronnen komt.
  • een participatie nemen in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie van minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning.
  • twee of meerdere van bovenstaande oplossingen combineren om aan 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte te komen.

 

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan het vervullen van deze BEN eisen. Toch hoeft een BEN-huis niet (veel) meer te kosten dan een traditionele woning. Bovendien bespaar je al snel 50 à 60% op je energieverbruik, waardoor de extra investering snel is terugverdiend.

Ook voorzien de diverse overheden in steunmaatregelen én zijn er goedkope ‘ecologische’ leningen.

Kortom: er is geen enkele reden om niet voor BEN te kiezen!

 

Delen: