Het jaar van het S-peil

Vanaf 1 januari 2018 vervallen het verplichte maximum K-peil en de maximaal toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming bij nieuwbouwprojecten. Ter vervanging daarvan komt nu het S-peil: een indicator van de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Je hoeft je echter geen zorgen te maken, want veel verandert er niet. Kleine woningen worden nu zelfs minder benadeeld dan voorheen. Hieronder alvast wat meer info.

Van K-peil naar S-peil

In het kader van de Europese regelgeving neemt Vlaanderen stapsgewijs maatregelen om nieuwbouwwoningen naar bijna-energieneutrale gebouwen te laten evolueren. Omdat precies een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil cruciaal is om in dit opzet te slagen, is de invoering van het S-peil eigenlijk vrij logisch. Deze indicator evalueert immers alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig ten opzichte van de vormefficiëntie.

Alle bouwdossiers die vanaf 1 januari 2018 worden ingediend, moeten een S-waarde van 31 halen. Anders krijgt de eigenaar een boete opgelegd die flink kan oplopen.

Wil je helemaal progressief zijn? Ga dan voor een S-waarde van 28, want dit wordt het verplichte peil vanaf 1 januari 2021. 

 

Wat verandert er nu concreet?

Wat verandert er nu concreet? Het S-peil bepaalt hoeveel energie een wooneenheid nodig heeft om de temperatuur op peil te houden. Je hoort het goed: vanaf nu wordt gewerkt met wooneenheden. In grote gebouwen geldt dus een S-peil voor elk afzonderlijk appartement.

Om het S-peil te berekenen, worden enkele supplementaire aspecten in acht genomen. Bovenop de gemiddelde U-waarde (isolatie van de schildelen) en invloed van bouwknopen (de zogenaamde koudebruggen), speelt nu ook de impact van zonnewinsten een rol. Met andere woorden: de grootte en oriëntatie van de vensters, de verhouding tussen vloeroppervlakte en beglaasde oppervlakte, én de aanwezigheid van schaduwelementen die inherent aan het gebouw zijn, worden in rekening gebracht.

Zelfs de volledige vormefficiëntie van de woning heeft een impact op het bepalen van het S-peil. Ventilatieverliezen (of globaal gesteld: de effectieve luchtdichtheid) zijn eveneens een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast worden de muren van zowel onverwarmde als verwarmde aangrenzende ruimtes als verliesoppervlakken beschouwd. Ten slotte wordt ook de thermische massa van het gebouw in de berekening opgenomen.

Vooral de luchtdichtheid, de vormefficiëntie en de verhouding tussen glas- en vloeroppervlakte zijn cruciaal om het vereiste S-peil te halen. Als je voor deze parameters naar gemiddelde waarden streeft en voor een goede isolatie zorgt, is een S31 zeker haalbaar. En zelfs een S-waarde van 28 is vandaag geen utopie. In dit geval volstaat het meestal om de isolatie van de buitenschil te optimaliseren.

Verelst Woningbouw gidst je graag doorheen de mogelijkheden die in jouw budget passen.

 

Delen: