Vastgoed: een interessante investering, ondanks de stijgende bouwkost?

Sinds de financiële en economische crisis zijn onze overtuigingen over beleggen en investeren flink door elkaar geschud. Het vertrouwen in de verschillende soorten beleggingen is ver te zoeken en dus willen we onze spaarpot graag veilig stellen met een meer solide investering, zoals vastgoed. Maar ook daar lijkt niet alles rozengeur en maneschijn, want de kosten die met de nieuwbouw van een woning gepaard gaan – en dan vooral die van de bouwgrond zelf – zijn de voorbije jaren alleen maar gestegen. Is het vandaag dan nog interessant om te investeren in vastgoed?

Schaars = duur
Waarom is nieuwbouw het laatste decennium zo duur geworden? Het antwoord kunnen we, rechtstreeks of onrechtstreeks, vinden in de alom bekende wet van vraag en aanbod: is de vraag groter dan het aanbod, dan gaat de prijs de hoogte in. Ten eerste is België een klein en erg dichtbevolkt landje, en de bevolking blijft langzaam maar zeker groeien. Je moet dan ook geen genie zijn om te begrijpen dat open ruimte – en dus ook bouwgrond – steeds schaarser wordt. Met het bekende gevolg: een behoorlijk stevige grondprijs. Volgens het ministerie van economie is de prijs van Vlaamse bouwgronden de laatste twintig jaar maar liefst verzevenvoudigd.

Een tweede factor heeft onrechtstreeks te maken met de (toekomstige) schaarste van traditionele energiebronnen en van propere lucht en water. Met het oog op de beperking van het energieverbruik van gebouwen, voerde Europa daarom een aantal maatregelen in, die in België vertaald zijn in de EPB-regelgeving. Die legt bepaalde eisen op aan de isolatie en luchtdichtheid van woningen, aan de binnenluchtkwaliteit en nu ook aan de gebruikte energiebronnen. De EPB-eisen zijn sinds de invoering in 2006 progressief strenger geworden en zullen dat blijven doen tot het doel van de bijna-energieneutrale (BEN) nieuwbouw bereikt is. Bijgevolg wordt de initiële kost voor de bouw van een woning ook hoger: je hebt steeds meer isolatie nodig, energie-efficiënter schrijnwerk en meer gesofisticeerde technieken om aan de eisen te voldoen. Om een voorbeeld te geven: de EPB-adviseur van NAV berekende in een simulatie dat een passiefhuis een meerinvestering van 15 à 20% vergt tegenover dezelfde woning die net voldoet aan de E70 eis.

Voordelen
Hier staat tegenover dat de gebruikskost van deze nieuwe woningen (veel) lager is, zodat de meerinvestering na een aantal jaren terugverdiend is. Hoe lang dit precies duurt, hangt af van de specifieke eigenschappen van je project. Er zijn vandaag al heel wat architecten, bouwbedrijven en andere organisaties die je hiermee kunnen helpen. Bovendien heeft een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning het grote voordeel, dat ze een hogere waarde heeft en deze ook langer behoudt, zowel in verkoop als in verhuur. Zo’n woning zal immers langer meekunnen met de geldende normen. Als je het huis zelf gaat bewonen, profiteer je daarenboven nog van het lage energieverbruik.

Het is dus zeker interessant om de woning ruim te voorzien als het op energiezuinigheid aankomt en niet de kantjes van de EPB-regelgeving af te lopen. De regels verstrengen immers nog naar het BEN in 2021, dus als je nu maar net doet wat nodig is voor de EPB-eisen van 2014, dan zal je woning op termijn zo’n 30% meer energie verbruiken dan de nieuwste woningen op de markt. Het ideale scenario is dus om een pionier te zijn en nu al bijna-energieneutraal te bouwen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat nieuwbouw enkel de moeite waard is als je de EPB-regelgeving vijf stappen voor kan zijn. Een woning die voldoet aan de normen van 2014 is immers nog altijd stukken energiezuiniger dan een huis met pakweg bouwjaar 2000. Een tip voor wie graag zijn opties open houdt: zorg dat de bouwschil al klaar is voor BEN, want die kan je later nog moeilijk aanpassen, en voorzie nu al de ruimte om later innovatieve technieken te installeren. Zo kan je de investering spreiden en heb je in de toekomst toch een state-of-the-art woning.

Beleggen in vastgoed
Vastgoed is sowieso een investering op heel lange termijn en dus is bouwen voor de toekomst een must. Op onze initiële vraag kunnen we dus antwoorden: ja! Want als je woning klaar is voor de toekomst, zal ze binnen vele jaren ook nog waardevol zijn. Ga dus zeker eens langs bij je architect of bij je favoriete bouwbedrijf, zij staan voor je klaar met advies over investeren in vastgoed.

Delen: