Verelst is BEN voorloper!

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Vanaf 2021 wordt bouwen volgens de BEN-principes de nieuwe standaard in Vlaanderen en Europa. Bij Verelst zijn we ervan overtuigd dat energiezuinig bouwen de toekomst is en zijn we nu al klaar voor BEN. Daarom zijn we vanaf nu BEN-voorloper. Zo engageren we ons, samen met een hele groep andere bouwprofessionals, om (ver)bouwers met raad en daad bij te staan in hun BEN-project.

De EPB-berekening van een gebouw houdt rekening met een groot aantal parameters die het energieverbruik van dat gebouw bepalen en brengt dit alles terug tot een aantal kengetallen. Daarvan zijn het E-peil en het K-peil ongetwijfeld de bekendste, maar daarnaast zijn er ook de netto-energiebehoeften, de oververhittingsfactor en de Umax- en Rmin-waarden. Het K-peil geeft de isolatiegraad weer, terwijl het E-peil een maat is voor de globale energievraag van het gebouw. Voor beide cijfers geldt: hoe lager, hoe beter.

Bij de invoering van de EPB-regelgeving in 2006 was het maximale toegelaten E-peil E100, vandaag is dat E60, waarbij een minimumaandeel aan hernieuwbare energie voorzien moet worden.  Bijna-energieneutrale (BEN) woningen gaan nog een stap verder met een E-peil dat niet hoger is dan E30. En dat is waar we uiteindelijk naartoe gaan: vanaf 2021 wordt BEN de norm voor alle nieuwe gebouwen in heel Europa.

Dat betekent echter niet dat een woning vanaf 2021 onbetaalbaar wordt. De U-waarden van de schildelen liggen grotendeels op hetzelfde kosten-efficiënte niveau van vandaag: 0.24 W/m²K. De vloer wordt eveneens op dit niveau gebracht en de vensters mogen maximaal nog 1.5W/m²K halen. Met andere woorden: de BEN-norm legt bouwheren haalbare prestaties op, waarvoor je niet hoeft te overinvesteren. Daarnaast is het energieverbruik van een BEN-woning zo laag, dat je elk jaar een flinke som geld uitspaart, die je nu uitgeeft aan elektriciteit, gas of stookolie.

Bouwen voor de toekomst

2021 lijkt misschien nog veraf, maar in bouwtermen is dat eigenlijk al overmorgen. Hoog tijd dus om ons hierop voor te bereiden! Nieuwe producten en technieken, zoals superisolerend glas of luchtdicht bouwen, moeten hun ingang vinden in de bouwwereld, maar het gaat nog verder dan dat. Een BEN-woning bouwen is immers iets helemaal anders dan de traditionele bouwwijze van een woning uit de 20ste eeuw. Zo’n project kunnen we dan ook alleen tot een goed einde brengen, als de BEN-visie het vertrekpunt vormt van het ontwerp. Architecten, aannemers en vaklui moeten leren hoe dat in zijn werk gaat, en volgens ons doen we dat best zo snel mogelijk. Wie zich telkens pas aanpast als de nieuwe norm er is, holt altijd onherroepelijk achterop. Met BEN zijn we nu al klaar voor de toekomst.

Bouwen voor de klant

Dat wil niet zeggen dat we ons nu al enkel vastpinnen op BEN-woningen. Ons belangrijkste doel is om voor onze klanten woningen te bouwen van goede kwaliteit, waar ze graag in wonen en die passen in hun budget. Uiteraard voldoen we daarbij altijd minstens aan de geldende norm. Wil de klant een E60-woning? Dan doen we dat. Is hij volledig overtuigd van de voordelen van een BEN-woning? Dan kan dat bij ons ook. De voorbije jaren hebben we al heel wat ervaring opgebouwd met energiezuinige woningen: van E60 over lage-energie tot BEN. We begeleiden de klanten vanaf het begin en zoeken samen welke maatregelen voor hen optimaal zijn – niet alleen wat energieverbruik betreft, maar ook op het vlak van gebruikscomfort en budget. Via de nodige simulaties geven we een beeld van de te verwachten EPB-resultaten.

 

Heb jij interesse in het bouwen van een BEN-woning? Contacteer ons vrijblijvend voor meer info en een kennismakend gesprek! 

Delen: