Verelst is een partner die met je meedenkt!

"De professionaliteit waarmee deze aannemer de projecten aanpakt, is ongeëvenaard!"
Alain Elleboudt, verantwoordelijke voor de gebouwen van FACQ

Groothandel in sanitair en verwarming FACQ is in volle expansie. Jaarlijks bouwt de groep gemiddeld twee nieuwe vestigingen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op Verelst Industriebouw. “De professionaliteit waarmee deze aannemer de projecten aanpakt, is ongeëvenaard”, aldus Alain Elleboudt, verantwoordelijke gebouwen van FACQ.

Onlangs opende FACQ een nieuw sanicenter in Gembloux. Deze winkel voor professionelen heeft een oppervlakte van 1600 m² en bestaat uit een staalconstructie die met sandwichpanelen en beglazing werd afgewerkt. De realisatie van dit project werd traditiegetrouw in handen van Verelst Industriebouw gegeven. “Ons partnership is in 2009 gestart met de bouw van ons depot in Luik. Sindsdien heeft Verelst jaarlijks één tot twee panden voor ons gebouwd, van magazijnen, over sanicenters, tot showrooms”, vertelt Alain Elleboudt. “Een van de grote troeven van Verelst Industriebouw is dat ze op alle terreinen thuis zijn. Je kunt dus elk type constructie met een gerust hart in hun handen geven. Bovendien vertaalt de grote kennis en ervaring van Verelst Industriebouw zich in een efficiënter – en dus sneller – verloop van de realisatie. Zeker als je zoals ons al meerdere keren met deze firma hebt gebouwd. De medewerkers kennen onze manier van werken en onze behoeften. Ze weten welke eisen we op het vlak van energiezuinigheid en toegepaste materialen stellen. En met onze architecten hebben ze doorheen de jaren een vertrouwensband opgebouwd. Vandaar dat we het in de voorbereiding eigenlijk nog enkel over de technische specificaties moeten hebben. Het is duidelijk dat dit een positief effect heeft op de totale doorlooptijd van een project.”

Met respect voor de klant
Geen enkele werf loopt 100% zoals gepland. Er zijn nu eenmaal altijd factoren die je niet in de hand hebt. “Dankzij een grondige analyse van het project én een goede voorbereiding slaagt Verelst Industriebouw er altijd in de planning van uitvoering goed te volgen”, aldus Alain Elleboudt. “Stellen er zich toch onverwachte problemen, dan gaan de werfleiders meteen op zoek naar een oplossing. Zien ze iets dat fout zou kunnen lopen? Dan reageren ze proactief met voorstellen om het risico te minimaliseren. Die klantgerichtheid is eigenlijk de hoofdreden waarom we met Verelst Industriebouw een partnership hebben uitgebouwd. Want ook FACQ hecht er veel belang aan. En het is gewoon fijn te weten dat je volledig op de kennis en kunde van de aannemer kunt steunen. Verelst Industriebouw wordt gedragen door een team van erg enthousiaste mensen. Dat voel je op de bouwwerf, tijdens de onderhandelingen en voorbereiding, bij de oplevering, ... Verelst Industriebouw is trouwens niet het soort aannemer dat financieel het onderste uit de kan wil halen. Met respect voor het budget van de klant wordt steeds gezocht naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Is er een probleem na de oplevering? Dan komt de firma meteen naar de site om na te gaan hoe het euvel kan worden verholpen. Met andere woorden: voor Verelst Industriebouw houdt een project niet op bij de oplevering. Het komt zijn garantiebelofte met stip na!”In alle vertrouwen
Volgens Alain Elleboudt hanteert Verelst Industriebouw marktconforme prijzen. “Je zal altijd wel een aannemer vinden die het goedkoper kan doen. Maar ik betwijfel of die dezelfde kwaliteit en toegevoegde waarde zal bieden. Wij vinden het in elk geval belangrijk om onze bouwprojecten in handen van een partner te geven die we voor 100% kunnen vertrouwen. Een aannemer die met ons meedenkt en de juiste oplossingen aanreikt. Die zich strikt aan de gemaakte afspraken houdt en die daarbij ook nog eens hoogkwalitatieve, duurzame constructies realiseert!”