Btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers: kom jij in aanmerking?

Recent keurde de federale overheid het Koninklijk Besluit goed dat de btw-verlaging voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers naar 6% vastlegt.

Deze maatregel past in een breder energieakkoord dat gezinnen en alleenstaanden financieel wil ondersteunen om hun woning energiezuiniger te maken. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Maar welke precies?

En kom jij, als nieuwbouwer, ook in aanmerking voor deze btw-verlaging?

Heldere voorwaarden voor ondersteuning bij energietransitie

Om de energietransitie mogelijk te maken en de energiefacturen te verlagen, zijn grondige maatregelen nodig, vertelt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Deze btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers naar 6% is volgens de Minister een duidelijke maatregel om mensen te ondersteunen en te begeleiden naar groenere energie.

Dit verlaagd btw-tarief is dan ook gekoppeld aan heldere voorwaarden. We lijsten ze kort voor jou op. Zo weet je of jij in aanmerking komt.

Alleen installatie voor woningen jonger dan 10 jaar

In de eerste plaats geldt dit nieuwe tarief enkel tussen 1 april 2022 en 31 december 2023. Met andere woorden, de datum van de factuur of betaling moet in deze periode liggen.

Bovendien is de verlaging alleen van toepassing op woningen jonger dan 10 jaar. Voor oudere woningen bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Ook bij nieuwbouwwoningen, in uitvoering van een aannemingsovereenkomst, is deze verlaging van toepassing.  Goed nieuws dus!

Particulier of professioneel?

Daarnaast moet de installatie gebeuren bij en ook gefactureerd worden aan de eindgebruiker. Dit kan een eigenaar zijn maar ook een huurder of vruchtgebruiker van het gebouw. Onder andere privéwoningen, erkende woon-zorgcentra, internaten, opvang- en verzorgingstehuizen voldoen aan deze voorwaarde.

Dat betekent dus dat zowel particulieren als vennootschappen en verenigingen die gebouwen bezitten die bestemd zijn voor private bewoning, genieten van deze btw-verlaging.

Vervolgens moet de installatie gebeuren bij een woning die uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Is er sprake van dubbel gebruik, dan moet het gebouw ten minste voor 50% dienst doen als privéwoning.

Gebruik je de installatie om je zwembad, sauna of andere zaken van energie of warmte te voorzien, dan is het verlaagd tarief daarop niet van toepassing.

Bouwen voor de toekomst?

Wil jij bouwen voor de toekomst, duurzaam bouwen? Kom dan eens met ons praten.

Wij zetten al jaren in op Meer dan Bijna EnergieNeutrale nieuwbouwwoningen. Dankzij deze btw-verlaging, kan je dus extra inzetten op duurzame energie. En alsof dat nog niet genoeg is, moedigen wij je aan met onze “Futureproof”-actie, waarbij wij samen met jou nog eens een extra “energetische” stap zetten!

Neem zeker contact voor een eerste vrijblijvend gesprek waarin onze bouwadviseurs ruim de tijd nemen om vrijblijvend jouw woondroom te bespreken.

Delen: