Groep Verelst in Insights Magazine

Duurzaam en verantwoord bouwen aan de toekomst? Dat is wat we doen bij Groep Verelst!

Het zakenblad Insights plaatst onze geliefde bouwsector én Groep Verelst in de kijker, en werpt een uitgebreid licht op de snel veranderende markt.

Benieuwd? Klik door naar de digitale editie van Insights Magazine.

Juiste en in-time oplossingen

"Groep Verelst zet enorm in op het versterken van verticale integratie waarbij het focust op een optimale samenwerking tussen de verschillende takken binnen de Groep. Behoeften veranderen en de markt evolueert naar hybride gebouwen. De indeling en functies van gebouwen worden vaker gestapeld en gemengd. De aannemer krijgt te maken met uitdagende combinaties van wonen, logistiek, retail en kantoorruimtes. De projectexpertise van de verschillende aannemingstakken en producties worden hierbij aangesproken en gesynchroniseerd. Op deze manier zorgt Verelst voor een geïntegreerd bouwproces waarbij budget en timing gerespecteerd worden."

“Steeds meer openbare besturen leggen deze combinatie van wonen, werken en winkelen op als optimale invulling van de nog resterende bouwgronden. Onze expertise in het realiseren van zowel residentieel vastgoed en (semi)-industriële gebouwen biedt een passend antwoord aan deze toenemende vraag van zogenaamde hybride projecten. Deze unieke in-house expertise, aangevuld met performante in-house productie units maakt van Verelst de ideale bouwpartner."

"Verelst heeft vandaag alle belangrijke schakels binnen de waardeketen van een bouwproces in-house. De productie-eenheden voeden de Bedrijfs- en Projectbouwentiteit. Deze verticale integratie houdt greep op timing, kwaliteit en prijs. Het just-in-time (JIT) principe zorgt voor een vlotte montage."

Inzetten op BIM

"Éen van de onmisbare schakels bij de verticale integratie is het BIM-platform met digitale bouwmodellen en informatieoverdracht. Het BIM-platform is de centrale informatiedrager waarin alle bedrijfstakken, zowel aanneming als productie, relevante informatie eenduidig en efficiënt met elkaar kunnen delen. BIM zorgt er dus voor dat alle kennis en expertise op het juiste moment en op de juiste plaats ingezet wordt. BIM-modellen zijn universeel toepasbaar, en geschikt voor zowel grote als kleine bouw-projecten. Naast een vlotte samenwerking levert BIM een aanzienlijke tijdwinst op en werkt het kostenbesparend door kleinere foutenmarges."

"BIM werd ook ingezet bij de realisatie van het prestigeproject Malinas, het groenste winkelpark van België aan de rand van Mechelen, dat in oktober 2021 de deuren opende. Het BIM-traject startte al van in de offertefase. Het uitvoeringsteam wendde haar technische kennis aan om, samen met de calculatie, de moeilijkste bouwknopen, tussen onder meer het dak en de wand en de vloer en de wand, proactief in kaart te brengen en om in deze fase al een waarheidsgetrouw calculatiemodel op te stellen. Dat gebeurde hoofdzakelijk in 3D."

"De gebogen vorm van het gebouw maakte het tekenwerk en de voorbereiding extra uitdagend. Het gebouw bestaat uit twee verschillende bogen. Hierdoor moesten er zeer veel verschillende onderdelen uitgetekend worden en zat er weinig repetitiviteit in het project. Via modelsharing werkten we met meerdere collega’s simultaan aan het model."

"In de praktijk was het ook een moeilijke puzzel om de montage goed te laten verlopen. Het stramien uitzetten op traditionele manier was quasi uitgesloten. Dankzij GPS slaagden we erin de nodige punten vast te leggen”

Meer dan BEN!

"Verelst Woningbouw is een pionier in het bouwen van duurzame woningen. Ze waren bij de eerste aanemers die bijna-energieneutrale (BEN) woningen realiseerden. Verelst zet in op duurzaamheid, niet enkel omdat de overheid het oplegt, ook omdat ze oprecht geloven dat de toekomst van de bouwsector net daar ligt. Verelst bouwt dan ook in het merendeel standaard “Meer dan BEN”-woningen."

"Niet enkel Verelst zet in op duurzaamheid, de klanten nieuwbouwers vragen zelf steeds vaker naar energie-efficiënte oplossingen. Het is niet altijd zo geweest, maar op dit moment is de aandacht voor hernieuwbare energie op residentieel vlak groot. Het veranderend klimaat en de stijgende energieprijzen hebben een positief effect op de transitie naar hernieuwbare en groene energie. Het draagvlak om te investeren in ‘Meer dan BEN’-woningen neemt dus toe. Verelst denkt graag mee met de klant en biedt hen sterke proposities. Het is voor de klant een zegen dat Verelst samen met partner IZEN een totaalpakket kan aanreiken op gebied van energievoorziening, opslag, verwarming én sanitair warm water. Zonnepanelen, warmtepompboilers, laadpalen... Naast rekening houden met zuinig water- en energieverbruik, kiest de aannemer ook voor duurzame, gezonde en milieuvriendelijke materialen. Er komen heel wat innovatieve producten en toepassingen op de markt die van isoleren en energiemanagement het speerpunt maken. Van nieuwe manieren van vloerisolatie tot warmtepompen met steeds hoger rendement: we hebben nog lang het laatste niet gezien."

Meerwaarde voor buurt en volgende generaties

"Het bouwbedrijf maakt de evolutie in de sector vanop de eerste rij mee. Meer nog, Verelst innoveert. Zo startte het bedrijf in 2015 Verelst Projectontwikkeling op, waarmee het duurzame en kwalitatieve woonprojecten op de markt brengt. Als ontwikkelaar heeft Verelst het voorrecht mee te kunnen bouwen aan de toekomst, aan het wonen van morgen. Kwalitatieve en duurzame buurten creëren, waar mensen en verhalen samen komen, dat is hun doel. Elk project wordt optimaal ingepast in de omgeving zodat het een meerwaarde biedt aan zowel bewoners, investeerders, de buurt en volgende generaties. Verelst focust op duurzaam en verantwoord (bij)bouwen en brengt (privatief) groen terug naar de buurt."

"Één van de recente ontwikkelingen van Verelst is Zuidkwartier, een nieuwe woonbuurt in de wijk Mahatma Gandhi in Mechelen. In een rustige en groene omgeving ten zuiden van Mechelen ontwikkelt Verelst een mix van woontypes op maat van een divers publiek. De nieuwe wijk grenst aan een uniek stadsbos dat nauw betrokken wordt bij dit project. Verelst creëert er de ideale omgeving waar levens elkaar kruisen, verhalen en mensen samenkomen."

Delen: